• КОЙТО УМЕЕ ДА ЧЕТЕ ЕЗИКА НА ЦИФРИТЕ, ЩЕ РАЗБИРА ПРИРОДАТА НА ЯВЛЕНИЯТА, СЪБИТИЯТА И ХОРАТА.